Κτίρια

Β-ΚΤΗΡΙΟ: ΣΕΛΗΝΗ

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2009
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΡ-ΣΑΒ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ- ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΗΜΕΡΑ